منظومه منطق حق یا گوهرهای منتظم
36 بازدید
ناشر: شعر/ قبل از انقلاب اسلامی/ انتشارات اسلامیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی